Wij zijn de organisatie voor re-integratie en arbeidsbemiddeling waarbij werk een hoge prioriteit krijgt. Wij werken vanuit de aandacht voor de mens en hebben oog voor de mens achter het cv.

WMO-trajecten

Pro Kompassie voert ook WMO-trajecten voor diverse gemeenten uit. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

Onze inzet is heel divers, want maatwerk is nooit hetzelfde. Zo bieden we bijvoorbeeld dagbesteding bij ons op locatie maar ook individuele begeleiding. De begeleiding kan bestaan uit het volgen van trajecten op gebied van persoonlijke ontwikkeling, omgaan met stress of loopbaanbegeleiding. Ook fungeren we bijvoorbeeld als opruimbegeleider, helpen we met het krijgen en houden van overzicht en kunnen we je ondersteunen met je financiële administratie. 

Ons uitgangspunt is heel helder, maatwerk voor iedere kandidaat. Daarnaast zoveel mogelijk eigen regie bij de kandidaat om te werken naar zelfstandigheid voor zover dat kan. Samen kijken we naar wat er mogelijk is en zoeken we een op maat passende oplossing. 

Neem contact op

0513-203088

info@pkgroep.nl

Icarus 20, 8448 CJ Heerenveen