Wij zijn de organisatie voor re-integratie en arbeidsbemiddeling waarbij werk een hoge prioriteit krijgt. Wij werken vanuit de aandacht voor de mens en hebben oog voor de mens achter het cv.

Begeleiding tijdens ziekte

Na uitval door ziekte zal een werknemer meestal re-integreren bij de huidige werkgever om weer zijn “oude” functie op te pakken. Dit kan echter niet altijd. Bijvoorbeeld als de werknemer door ziekte zijn of haar huidige werkzaamheden niet meer kan uitvoeren. Er moet dan gezocht worden naar aangepaste werkzaamheden, maar ook dit is niet altijd mogelijk. Wanneer er geen mogelijkheden zijn om de werknemer te re-integreren binnen de eigen organisatie komt re-integratie bij een andere werkgever in beeld: re-integratie tweede spoor. 

Het inzetten van een 2e spoortraject is een wettelijke verplichting voor de werkgever en volgt meestal na een 1e spoortraject. Dit is geen gemakkelijke opdracht voor een werkgever en daarom wordt in de meeste gevallen een re-integratiebureau ingeschakeld. Een 2e spoortraject duurt ongeveer een periode van 9-12 maanden met een wettelijk maximum van twee jaar. Belangrijke onderdelen van het traject zijn loopbaanbegeleiding en jobhunting. Maar zo zijn er vele instrumenten welke ingezet kunnen worden. 

Pro Kompassie biedt re-integratie vanuit het perspectief van de kandidaat. De naam Pro Kompassie geeft direct onze kernwaarden aan. 

  • Pro Actief
  • Kompas bieden
  • Met Compassie
  • Met Passie op zoek naar de Passie van de kandidaat

Neem contact op

0513-203088

info@pkgroep.nl

Icarus 20, 8448 CJ Heerenveen