Wij zijn de organisatie voor re-integratie en arbeidsbemiddeling waarbij werk een hoge prioriteit krijgt. Wij werken vanuit de aandacht voor de mens en hebben oog voor de mens achter het cv.

Re-integratie

Pro Kompassie biedt re-integratie vanuit het perspectief van de kandidaat. De naam Pro Kompassie geeft direct onze kernwaarden aan. 

  • Pro Actief
  • Kompas bieden
  • Met Compassie
  • Met Passie op zoek naar de Passie van de kandidaat

We benaderen het traject vanuit mogelijkheden en wensen. Om tot een goed beeld te komen gaan we een open gesprek aan waarbij we de achtergrond van de kandidaat onderzoeken. We kijken hierbij naar de opvoeding, gezinssamenstelling, sociaal netwerk, scholing, relaties en gemaakte keuzes. Vervolgens kijken we naar de dag van vandaag. Hoe sta je in het leven? Ben je netjes en opgeruimd of is dat in mindere mate het geval? Zijn er schulden of verslavingen?

Wat voor werk wil je graag doen? En in hoeverre zijn deze reëel? Waar liggen andere mogelijkheden? Belangrijk bij dit gesprek is wederzijds respect. 

Deze informatie geeft ons een goede basis om mee verder te gaan. We kijken naar de passie(s) van de kandidaat die we gaan verwerken in een persoonlijk actieplan. In dit plan staat een weergave van het gesprek. We onderbouwen wat we in willen zetten en wat hiervoor nodig is. Hierbij kan gedacht worden aan individuele trainingen, loopbaanbegeleiding of persoonlijke sport- of eco coaching. De kandidaat krijgt eerst inzage in het plan en kan hierdoor aangeven of alles goed is opgeschreven.

We maken samen individuele afspraken waardoor maatwerk gegarandeerd is. Geen plan is hetzelfde. Indien akkoord tekent de kandidaat voor het plan waardoor hij of zij zich ook verbindt aan het plan. Dit getekende plan gaat naar de consulent van de gemeente. Indien de consulent ook akkoord gaat met het maatwerkplan gaan we van start. 

Bij aanvang kunnen we daarnaast een nulmeting, een FIT-test of een interesse- en competentietest uitvoeren. 

De begeleiding is altijd op individuele basis. Dit vinden we erg belangrijk omdat iedereen wat anders nodig heeft. We leggen de gesprekken en acties vast in ons systeem waardoor we overzicht houden. Vanzelfsprekend sturen we voortgangsrapportages naar de opdrachtgever. We evalueren en waar nodig passen we, in overleg, het traject aan en kunnen er extra middelen ingezet worden. 

Onze methodiek is systematisch en concreet. We nemen de stappen samen met de kandidaat. We motiveren en geven de kandidaat inzicht in zijn of haar handelen. We leren de kandidaat zelfstandig de arbeidsmarkt te benaderen en we maken gebruik van ons netwerk om passende werkplekken te vinden. Waar nodig breiden we ons netwerk uit. Daar ligt de kracht van Pro Kompassie. We denken in mogelijkheden of creëren deze waarna onze gezamenlijke inspanningen leiden tot succes. 

Neem contact op

0513-203088

info@pkgroep.nl

Icarus 20, 8448 CJ Heerenveen