Hoe werkt Pro Sociaal Kompas

Pro Sociaal Kompas houdt zich onder andere bezig met vraagstukken rondom de Participatiewet en de WMO. We merken bijvoorbeeld vaak dat mensen verzanden in regelgeving of door de techniek van wetten buiten de boot vallen. Tevens hebben we vergaande plannen voor een alternatief voor beschermd wonen voor mensen die daar nu noodgedwongen zitten omdat er geen lichtere variant voorhanden is. Met onze visie is er voor alle partijen winst te behalen. De cliënt krijgt zorg op maat en de gemeente bespaart duizenden euro’s per cliënt. Samen met partijen zijn we innovatieve en creatieve oplossingen aan het bedenken voor diverse problemen.

Neem contact op

0513-203088

info@pkgroep.nl

Icarus 20, 8448 CJ Heerenveen